Fordonsförsäkring

Fordons<span>försäkring</span>

Oavsett vad du har för fordon så tar vi fram rätt försäkring för dig. Välj en trygg försäkring för ditt fordon.

Motorcykelförsäkring
Bilförsäkring
Mopedförsäkring
Mopedbilförsäkring
Husbilsförsäkring
Husvagnsförsäkring
Släpvagnsförsäkring
Terrängfordonsförsäkring
Snöskoterförsäkring
Lätt lastbilförsäkring
Entusiastbilförsäkring

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda, måste enligt lag ha lägst trafikförsäkring.

Utöver trafikförsäkringen kan man välja till ytterligare försäkringsskydd efter behov.

Trafikförsäkring
Måste alla fordon ha enligt lag när ditt fordon är i trafik. Försäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

Halvförsäkring
I en halvförsäkring ingår förutom samma skydd som i en trafikförsäkring även allrisk, brand, glas, maskin och elektronik, rättsskydd, stöld och vägassistans.

Helförsäkring
I en helförsäkring ingår förutom samma skydd som i en halvförsäkring även vagnskada som ersätter skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Arcona Försäkringar har lång erfarenhet av fordonsförsäkringar och vi hjälper dig att hitta rätt försäkring till just ditt fordon.

När du arbetar med Arcona Försäkring kan du vara trygg i att du alltid har rätt försäkringsvillkor till rätt pris. Du behöver själv inte vara expert på försäkringar. Vi hjälper dig att analysera ditt behov och tar därefter fram jämförbara alternativ från flera olika försäkringsbolag.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt behov av försäkringar.