Företagsförsäkring

Företags<span>försäkring</span>

Som företagare är det viktigt att du har rätt företagsförsäkring. Behovet ser olika ut beroende på bransch, men alla behöver den faktiskt.

Vi hjälper dig hitta rätt försäkringsvillkor för din verksamhet.

Det finns några delar i en företagsförsäkring som inte skiljer sig beroende på vilken bransch du jobbar inom. Normalt sett är dessa; ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring.

Det finns även skydd som man bör ha vilket vi av erfarenhet vet kan göra stor nytta för dig. Dessutom finns det även många olika nischförsäkringar som kan passa bra för just ditt bolag.

Delar som normalt förekommer i en företagsförsäkring är följande:

Ansvarsförsäkring
En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Egendomsförsäkring
En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor för försäljning.

Avbrottsförsäkring
Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.

Rättsskyddsförsäkring
Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.

När du arbetar med Arcona Försäkring kan du vara trygg i att ditt företag alltid har rätt försäkringsvillkor till rätt pris. Du behöver själv inte vara expert på försäkringar. Vi hjälper dig att analysera ditt företags behov och tar därefter fram jämförbara alternativ från flera olika försäkringsbolag.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt behov av försäkringar.