Fastighetsförsäkring

Fastighets<span>försäkring</span>

Vi hjälper dig som fastighetsägare till en kostnadseffektiv, smart fastighetsförsäkring för dina bostäder, byggnader och mark.

En fastighet med bostäder eller företagsverksamhet är sårbar för många omständigheter och mycket kan hända. Inbrott, skadegörelse, olyckor, läckage eller att hissen går sönder.

Med en bra fastighetsförsäkring ersätts du för skadorna.

Om skador uppstår som påverkar hyresintäkten genom hyresbortfall så kan en fastighetsförsäkring ersätta dig även för detta. Dessutom kan du även få ersättning för eventuella skadestånd du kan bli krävd på i en rättslig tvist.

Med en fastighetsförsäkring får du normalt sett även ett skydd för skador som kan uppstå på fastigheten i samband med oväder, jordskalv, brand eller strömavbrott.

Arcona Försäkring hjälper dig som fastighetsägare att hitta rätt fastighetsförsäkring för alla dina olika fastigheter.

När du arbetar med Arcona Försäkring kan du vara trygg i att du alltid har rätt försäkringsvillkor till rätt pris. Du behöver själv inte vara expert på försäkringar. Vi hjälper dig att analysera ditt behov och tar därefter fram jämförbara alternativ från flera olika försäkringsbolag.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt behov av försäkringar.